روزِ شانس

عجب روزی بود چهارشنبه!!!

نشد به چیزی که میخوام فکر کنم جلوم ظاهر نشه!!!

 من که دیگه اینطوری:تعجب شده بودم .

فکر کنم یه دونه از اینها:فرشته رو شونه ام نشسته بود و داشت ذهنمو می خوند.

دستش درد نکنه به من که خیلی حال داد.

 

/ 4 نظر / 29 بازدید
مجيد

يه گوني پول ميخواستي خب!

کوچولوترین ستاره

[خنده] چه باحال گفتی مجید واسه منم روز خوبی بود یعنی فرشته تو پریده بود رو شونه من چرا اینقد خسته اش کرده بودی فقط یه آرزوی منو براورده کرد[زبان]

سپیده

یعنی واقعا آخرین اتفاق رو هم بهش فکر کرده بودی و خودت خواسته بودی؟(اون مهمون عزیزو می گم که اومد پیشت)[شوخی]

سرو ناز

The best cosmetic for lips is truth زیباترین آرایش برای لبان شما راستگویی for voice is pray برای صدای شما دعا به درگاه خداوند for eyes is pity برای چشمان شما رحم و شفقت for hands is charity برای دستان شما بخشش for heart is love برای قلب شما عشق and for life is friendship و برای زندگی شما دوستی هاست [گل][گل][قلب]