مهمون

این چند روزه همش دلم مهمون می خواست آخرشم هیچکس نیمدنگران

"بیوتن" اسم کتابی که دارم می خونم ،تازه می فهمم واسه چی این همه زبان فارسی کردن تو کلمون؛ که اگه یه روز خدای نکرده نویسنده شدیم اقلا خواننده بفهمه کتاب از زبونِ کیِ دانای کل ،اول شخص،دوم شخص یا ... .

 

8 سال پیش